Podcast PDCS

Aj pomáhaniu sa treba učiť

Episode Summary

Vojna na Ukrajine: Mary Radváková je naša kolegyňa s veľkou skúsenosťou z humanitárnej pomoci. Celý život cestuje po svete za ľuďmi, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. V týchto dňoch jej však humanitárna situácia zaklopala u nej doma, priamo na dvere, v meste Humenné, kde žije. Mary hovorí o tom, ako zvládať vlastný strach a paniku v humanitárnej kríze a najmä ako účinne a dôstojne pomáhať iným. Hovorí o systémoch a infraštruktúre, ale aj o bežných ľudských pocitoch a hlavne o dôstojnosti.

Episode Notes

Vojna na Ukrajine: Mary Radváková je naša kolegyňa s veľkou skúsenosťou z humanitárnej pomoci. Celý život cestuje po svete za ľuďmi, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. V týchto dňoch jej však humanitárna situácia zaklopala u nej doma, priamo na dvere, v meste Humenné, kde žije. Mary hovorí o tom, ako zvládať vlastný strach a paniku v humanitárnej kríze a najmä ako účinne a dôstojne pomáhať iným. Hovorí o systémoch a infraštruktúre, ale aj o bežných ľudských pocitoch a hlavne o dôstojnosti.

V rámci výnimočného vzdelávacieho programu Akadémia dialógu ponúkame s Mary tému Moc a pomoc, kde preberáme nielen praktické nástroje toho, ako pomáhať, ale aj reflektujeme svoje pocity a pohnútky, ktoré ako ľudia bežne máme. 

Ak máte záujem o kurz Ako pomáhať samostatne, máme ho v ponuke otvorených kurzov.

Ak chcete pomôcť ukrajinským utečencom či ľuďom priamo na Ukrajine, môžete to urobiť cez portál KtopomôžeUkrajine.

Podcast je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

#acfslovakia