Podcast PDCS

Ako sa Bratislava pripravuje na klimatickú zmenu: Mesto sa stáva vľúdnejším a láskavejším k ľuďom

Episode Summary

30 rokov PDCS: Rozhovor so Zorou Kalkou Paulíniovou - odborníčkou na zapájanie verejnosti do rozhodovania. Čo je dobrá participácia a kedy má zapojenie verejnosti zmysel? Zlepšila sa kvalita verejných priestorov v Bratislave či v iných slovenských samosprávach? Prečo je dobré pýtať sa nielen odborníkov, ale aj iných zainteresovaných ľudí, keď pripravujeme zmeny v meste?

Episode Notes

30 rokov PDCS: Rozhovor so Zorou Kalkou Paulíniovou - odborníčkou na zapájanie verejnosti do rozhodovania. Čo je dobrá participácia a kedy má zapojenie verejnosti zmysel? Zlepšila sa kvalita verejných priestorov v Bratislave či v iných slovenských samosprávach? Prečo je dobré pýtať sa nielen odborníkov, ale aj iných zainteresovaných ľudí, keď pripravujeme zmeny v meste? 

Kalka pracuje na Magistráte hl. mesta Bratislavy, okrem iného na projekte Klimaticky odolná Bratislava. Rozprávame sa o tom, ako sa mesto pripravuje na klimatickú zmenu, ako možno dobre aj zle zapájať verejnosť do rozhodovania, na čo si dať pozor, ale aj o dobrých príkladoch občianskej participácie a spolupráce samosprávy a občianskeho sektora. Rozhovor vedie Zuza Fialová.

Foto: Marek Velček

 

Podcast je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

#acfslovakia