Podcast PDCS

Kto nevie, kam patrí, môže mať sklon k nenávisti

Episode Summary

30 rokov PDCS: Rozhovor s Andreou Lelovics o Šamoríne, o koreňoch a porozumení a tiež o tom, ako sa presadzujú zmeny v spoločnosti. Prečo je dobré zbierať stopy maďarskej kultúry na Slovensku? Je jazyk iba kódom na komunikáciu, alebo predstavuje niečo viac? Ako posúvať sociálne zmeny v mestách a obciach a akých lídrov vyžadujú?

Episode Notes

30 rokov PDCS: Rozhovor s Andreou Lelovics o Šamoríne, o koreňoch a porozumení a tiež o tom, ako sa presadzujú zmeny v spoločnosti. Prečo je dobré zbierať stopy maďarskej kultúry na Slovensku? Je jazyk iba kódom na komunikáciu, alebo predstavuje niečo viac? Ako posúvať sociálne zmeny v mestách a obciach a akých lídrov vyžadujú?

V podcaste spomíname Fórum inštitút pre výskum menšín