Podcast PDCS

Kybervojna sa stáva vojnou nás všetkých

Episode Summary

30 rokovo PDCS: Rozhovor s Lukášom Zorádom o kybervojne a kyberbezpečnosti. Lukáš sa venuje medzinárodným projektom, ktoré mapujú online nenávisť aj online správanie ľudí. Venuje sa tiež radikalizácii v online priestore a najmä tomu, ako jej predchádzať a ako s ňou pracovať.

Episode Notes

30 rokovo PDCS: Rozhovor s Lukášom Zorádom o kybervojne a kyberbezpečnosti. Lukáš sa venuje medzinárodným projektom, ktoré mapujú online nenávisť aj online správanie ľudí. Venuje sa tiež radikalizácii v online priestore a najmä tomu, ako jej predchádzať a ako s ňou pracovať. 

Lukáš hovorí o tom, ako vojna v kyberpriestore zasahuje všetkých, ktorí sú aktívni online, ako sa ľudia správajú v takejto vojne, ako (ne)funguje overovanie informácií a práca s pravdepodobnosťou, ako si máme tendenciu potvrdzovať svoje videnie sveta vyhľadávaním informácií, ktoré doň sedia. Spomíname aj tlak sociálnych sietí na to, že každý má pocit, že musí mať názor na všetko, čo sa zdieľa v súvislosti s vojnou.

Hovoríme aj o kyberbezpečnosti a opatrnosti pred útokmi na naše financie cez internet. Čo robiť čo nerobiť, na čo si dať pozor. 

Podcast nadväzuje na skorší podcast s Lukášom Bezpečnosť v online

Ak sa chcete zúčastniť Akadémie dialógu, nájdite si svoje lekcie tu.

This podcast is a part of the project Panorama: European Observatory of Online Hate.