Podcast PDCS

Násilník nevyzerá ako diabol s pentagramom na čele

Episode Summary

30 rokov PDCS: Rozhovor s Máriou Vargovou, ktorá sa v štátnej správe venuje problematike násilia na deťoch je nielen o násilí, ako ho rozpoznať a čo sa dá proti nemu urobiť, ale aj o tom, prečo štát musí zasahovať vtedy, keď sa deje násilie aj v rodinách. Zamýšľame sa nad tým, ako sa naša spoločnosť stavia k násiliu, aj tomu sexuálnemu, a prečo potrebujeme Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Episode Notes

Mária Vargová je riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/NKSpreRPNnD/