Podcast PDCS

Od stážistu k zástupcovi riaditeľky

Episode Summary

30 rokov PDCS. Rozhovor s bývalými stážistami PDCS o tom, čo u nás zažili a ako sa posunuli ich životy, odkedy boli s nami. Aj o tom, že jeden z nich sa (takmer) stal zástupcom riaditeľky. Prečo je dobré stážovať? Veselé príhody aj neveselé úlohy, spomienky aj plány. A prečo je fajn byť s nami v PDCS.

Episode Notes

V podcaste sa spomína výstava Peace Sofas http://www.peacesofas.org/,

 projekt European Network for non-violence and dialogue https://ennd.eu/ 

tiež sa spomínajú projekty na Ukrajine https://en.pdcs.sk/projects/project/local-government-for-the-people-ukraine-slovakia

a projekty v Albánsku https://en.pdcs.sk/projects/project/bridges-of-cooperation-civil-society-and-public-administration-together-for-a-stable-civil-society