Podcast PDCS

Prikazovať alebo diskutovať? O vedení ľudí v čase krízy.

Episode Summary

Rozhovor o tom, ako viesť ľudí v kríze, či a ako ich zapájať do rozhodovania, a tiež o tom, koho vlastne zapájať v krízových situáciách. Aké typy líderstva odhalila súčasná kríza na Slovensku i vo svete? Trochu o fenoméne mladých líderiek a trochu o papagájoch a pštrosoch. Epizóda je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.