Podcast PDCS

Psychologička: "Rada pracujem s ľudskými nedokonalosťami"

Episode Summary

30 rokov PDCS: S kolegyňou Miroslavou Žilinskou sa rozprávame o tom, ako prijatie nedokonalostí môže pomôcť vyrovnať sa s krízami, čo môže psychológia ponúknuť v diskusiách o klíme, prírode a spoločnosti, a čo sa naučila pri práci s drogovo závislými.

Episode Notes

V podcaste sa spomínajú:

Iniciatíva Psycho za klímu https://www.instagram.com/psychozaklimu/

Český ekopsychológ Jan Krajhanzl http://www.ekopsychologie.cz/vzdelavani/lide/jan-krajhanzl/

Americký spisovateľ Charles Eisenstein https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Eisenstein

Česká sociologička Hana Librová https://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Librov%C3%A1

A pieseň Dělání od Jaroslava Uhlířa a Zdeňka Svěráka