Podcast PDCS

Reziliencia má podobu tenisovej loptičky

Episode Summary

30 rokov PDCS: V poslednom rozhovore sa Dušan Ondrušek, tréner, facilitátor a zakladateľ PDCS, vracia k meandrom vývoja PDCS a hovorí krásne príbehy, na ktorých ilustruje pojem reziliencia alebo odolnosť v čase krízy. Hovorí o schopnosti kreatívne reagovať na výzvy, ale aj nebáť sa zmeny.

Episode Notes

30 rokov PDCS: V poslednom rozhovore sa Dušan Ondrušek, tréner, facilitátor a zakladateľ PDCS, vracia k meandrom vývoja PDCS a hovorí krásne príbehy, na ktorých ilustruje pojem reziliencia alebo odolnosť v čase krízy. Hovorí o schopnosti kreatívne reagovať na výzvy, ale aj nebáť sa zmeny.

Odkazuje na podcast s riaditeľkou PDCS Kajou Mikovou o riadení organizácií  Ako sa rodí líderka

Podcast je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

#acfslovakia