Podcast PDCS

Som vďačná. Slovensko - taký malý štát a tak veľa nám pomáha

Episode Summary

Julia Pavlykovska je naša bývalá stážistka a kolegyňa, ktorá je doma v Užhorode. Rozpráva o aktuálnej situácii v meste, o utečencoch, o vojne, o dobrovoľníctve, o vzájomnej pomoci medzi ľuďmi na Ukrajine. Hovorí o tom, čo ju stále spája so Slovenskom aj o pozitívnych pocitoch z pomoci, ktorú Slovensko a ľudia zo Slovenska poskytujú Ukrajincom. Podcast bol nahratý 27.2.2022.

Episode Notes

Julia Pavlykovska je naša bývalá stážistka a kolegyňa, ktorá je doma v Užhorode. Rozpráva o aktuálnej situácii v meste, o utečencoch, o vojne, o dobrovoľníctve, o vzájomnej pomoci medzi ľuďmi na Ukrajine. Hovorí o tom, čo ju stále spája so Slovenskom aj o pozitívnych pocitoch z pomoci, ktorú Slovensko a ľudia zo Slovenska poskytujú Ukrajincom.

My v PDCS veríme, že stojí za to rozprávať sa. Prihláste sa do unikátneho vzdelávacieho programu Akadémia dialógu, ktorý pomáha hľadať pochopenie a naučiť sa rozprávať aj s ľuďmi, ktorí majú odlišný názor.

Ak chcete pomôcť ľuďom z Ukrajiny, zaregistrujte sa, alebo pošlite peniaze cez spojenú iniciatívu Kto pomôže Ukrajine

Podcast je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

#acfslovakia